Ślimaki i ślimacznice

Ślimaki i ślimacznice do obrabiarek

Ślimaki i ślimacznice to elementy przekładni ślimakowej, które pozwalają na uzyskanie bardzo szerokiego zakresu przełożeń. Wynika to m.in. z samoczynnego hamowania napędu ślimaka poruszającego ślimacznicę.
Elementy te posiadają odmienną konstrukcję, ślimak jest wirnikiem śrubowym z trapezowym gwintem, natomiast ślimacznica to wklęsłe w przekroju wzdłużnym koło zębate. Przekładnie ślimakowe stosowane są w wielu branżach przemysłowych, ponieważ możliwości ich montażu są bardzo szerokie. Mechanizm ten opiera się na ruchu przesuwnym, który działa bardzo cicho i tłumi drgania. W ofercie znajdują się ślimaki, ślimacznice oraz wiele używanych maszyn i części zamiennych. Firma prowadzi również usługi remontowe obrabiarek, umożliwiające wymianę przekładni ślimakowej.